Openbare documenten van studievereniging TW!ST:

Hier vind je het Huishoudelijk Reglement van Studievereniging TW!ST, zoals goedgekeurd op de ALV van 24 februari 2020.
Huishoudelijk Reglement TW!ST

Privacyverklaring
Privacyverklaring TW!ST

De begroting kun je aanvragen door een mail te sturen naar penningmeester@twistgroningen.nl

[insert_php]
global $bp;
if(! is_user_logged_in() ) {

echo ‘Om de statuten en het driejarenplan 2017-2020 te kunnen bekijken, moet je eerst inloggen.’;

} else {

echo ‘Hieronder staan de statuten van studievereniging TW!ST.
Statuten TW!ST

Hieronder vind je het driejarenplan voor TW!ST, zoals goedgekeurd op de O-ALV van 25 september 2017.
driejarenplan 2017-2020‘;

}

[/insert_php]