Persoonlijke ervaring EMCL+ 2020-2021

Aan het einde van mijn derde jaar binnen de bachelor Europese Talen en Culturen aan de RUG kwam ik op een masterdag in aanraking met de European Master in Clinical Linguistics (EMCL+). Dit is een tweejarige Erasmus Mundus research master, waarbij je aan drie verschillende universiteiten studeert. De aanmelding voor dat jaar was al gesloten, maar ik was zo enthousiast, dat ik besloot mijn bachelor een jaar te verlengen en me voor het jaar daarna aan te melden. Intussen heb ik alvast een voorproefje genomen van het vakgebied door bij de bachelor Taalwetenschap vakken te volgen over afasie, dyslexie en taalontwikkelingsstoornissen. Ik vond de vakken erg interessant, dus ik wist dat ik de goede keuze had gemaakt. 

Nu mijn eerste jaar binnen EMCL+ er op zit, kan ik zeggen dat ik helemaal op mijn plek ben. Hoewel dit cohort een overgangsfase tussen partneruniversiteiten is - waardoor we alleen in Groningen en Finland studeren - en het door de coronacrisis niet mogelijk was om naar Finland te reizen, heb ik dit jaar toch als heel waardevol ervaren. Tijdens het eerste semester - (online) aan de University of Eastern Finland - kreeg ik onder andere de mogelijkheid om kennis te maken met het vakgebied van de taaltechnologie en om mijn statistieke vaardigheden te verbeteren. Tijdens het tweede semester ben ik meer te weten gekomen over de rol van taal tijdens wakkere hersenoperaties, neuroimaging en taalontwikkelingsstoornissen. Ook heb ik mijn onderzoeksvaardigheden kunnen verbeteren door het schrijven van onderzoeksvoorstellen en critical reviews, en het geven van presentaties.

Komend jaar volgen nog vakken over afasie en het ontwikkelen van apps voor de diagnostiek en behandeling van mensen met een taalstoornis. Bovendien ga ik in het laatste semester stage lopen en schrijf ik mijn masterscriptie. Ik kijk ernaar uit om te zien wat volgend jaar te bieden heeft!

Hoewel het programma er voor het volgende cohort alweer anders uit ziet, met Gent als nieuwe derde partneruni, kan ik de EMCL+ master aan iedereen aanbevelen die interesse heeft in klinische taalwetenschap! Naast het feit dat de vakken super interessant zijn, kom je binnen de master in aanraking met mensen (medestudenten en docenten) met uiteenlopende culturele achtergronden, wat de interactie erg leuk maakt!

Jocelyn Lubbers

Persoonlijke ervaring Language & Cognition 2020-2021

Mijn naam is Emma Verhoeven en ik ben momenteel bezig met het laatste onderdeel van de Research Master Language & Cognition. Ik heb hiervoor de bachelor Taalwetenschap gedaan en was altijd erg gefascineerd van hoe complex taal is en hoe weinig we hier eigenlijk van weten. Het onderzoek aspect heeft me dan ook altijd geïnteresseerd en het leek me leuk om zelf nog meer te kunnen ontdekken hoe taal werkt. Na 3 jaar de bachelor te hebben gedaan zag ik mezelf nog niet snel de arbeidsmarkt op gaan, waardoor een 2-jarige master mij fijner leek dan een 1-jarige master. De Research Master leek me daarom een logische keuze.

De research master heeft een selectie, waardoor het allemaal wat prestigieus aanvoelde. Gelukkig hoef je je hier geen zorgen om te maken, want als je aan de eisen van de master voldoet en alles aanlevert, word je volgens mij bijna altijd wel toegelaten. Het is geen grote groep, in mijn jaargang zitten we met zo’n 11 studenten, waarvan veel internationals. Dat maakt het lessen volgen leuk en persoonlijk, en je leert je medestudenten goed kennen.

Persoonlijk vond ik het niveau taalkunde binnen de ReMa wat tegenvallen. Ik was de enige van mijn jaargang die echt taalwetenschap als bachelor had gedaan, waardoor de rest van de klas een stuk minder kennis van semantiek, syntaxis en statistiek had. In mijn eerste jaar van de master had ik daarom nog best veel vakken die op een (voor een taalwetenschapper) makkelijk niveau begonnen, dat vond ik wel jammer, maar dit maakte het ook wel makkelijk om te wennen aan de nieuwe studie. Gelukkig is er ook ruimte om keuzevakken te kiezen, zodat je altijd de richting op kan die jij interessant vindt.

Het research aspect vind ik erg leuk aan de master. Je wordt als het ware klaar gestoomd om een PhD traject hierna te kunnen gaan doen. Je leert hoe (experimenteel) onderzoek in zijn werk gaat, van begin tot eind. Je hebt veel ruimte om de onderzoeken naar je eigen interesses te sturen. Daardoor leer je voornamelijk de research skills door de master, maar de taalkundige inhoud door je eigen onderzoek voor te bereiden/uit te voeren. Een nadeel aan de master vind ik dat je je stage aan een onderzoeksinstituut (vaak een universiteit) moet doen. Je kan hierdoor geen ervaring opdoen in het bedrijfsleven. Het wordt wel vaak gestimuleerd om deze stage bijvoorbeeld in het buitenland te doen!

Een verplicht onderdeel van de research master is het halen van ECTS bij de LOT-school. Dat is een research school die landelijk georganiseerd wordt. Je hebt een winterschool en een summerschool, die elk 1 á 2 weken duren. Tijdens die week volg je keuzevakken die jij interessant vindt. Er zijn vaak veel onderwerpen om uit te kiezen, dus je kan dit geheel naar je eigen interesses invullen. Omdat de LOT-school landelijk georganiseerd wordt, moet je vaak naar aan andere stad om de vakken te volgen. Research master studenten en PhD’ers uit het hele land gaan hier naar toe, wat het dus weer een hele nieuwe ervaring maakt. Omdat je ongeveer 5 ECTS in 1 week moet halen, is het wel altijd een hele drukke week waar je veel nieuwe dingen leert.

De ReMa is dus een ideale keuze als je erover denkt om academia in te gaan (en bijvoorbeeld een PhD wil doen) of als je graag een taalkundige master van 2 jaar wil doen i.p.v. 1 jaar. Ik hoop jullie hiermee een korte samenvatting te kunnen hebben geven wat de research master Language & Cognition inhoudt en wat het zo leuk maakt.

Emma Verhoeven

Persoonlijke ervaring Multilingualism 2020-2021

Hoewel ik zowel de theoretische als de klinische kant van Taalwetenschap heel erg interessant vind, miste ik tijdens de bachelor toch een beetje het sociale en maatschappelijke aspect van de taalkunde. Daarom heb ik na afronding van de bachelor gekozen voor de master Multilingualism. In deze master wordt er aandacht besteed aan meertaligheid in het onderwijs en in de maatschappij, maar ook aan minderheidstalen en taalbeleid.

Het eerste semester van deze master is voornamelijk gericht op de kennisopbouw over meertaligheid. Bij het vak The Multilingual Community leer je hoe meertaligheid een rol speelt in de maatschappij, bij Language Planning and Policy krijg je colleges over taalbeleid en bij het vak Minority Languages: The Case of Frisian leer je hoe minderheidstalen, zoals het Fries, een plek in kunnen nemen in de samenleving. Deze master wordt aangeboden in Leeuwarden omdat Fryslân officieel een tweetalige provincie is: de perfecte plek dus om je te verdiepen in meertaligheid! Deze locatie biedt ook de mogelijkheid om excursies te maken naar plekken in Fryslân waar meertaligheid een rol speelt. Zo zijn we naar het Fries Museum in Leeuwarden geweest en hebben we het Nijkleaster in Jorwert bezocht. Excursies naar de Leeuwarder Courant en het Provinsjehûs in Leeuwarden stonden ook op het programma, maar dit kon vanwege de COVID-19 pandemie helaas niet doorgaan. In plaats daarvan kwamen er gastsprekers namens deze instanties naar ons toe, om tijdens onze colleges wat te vertellen over hun werkzaamheden.

In deze master krijg je ook het vak Essential Statistics. Aangezien ik beter met taal overweg kan dan met getallen (je verwacht het niet bij een taalwetenschapper ;)), dacht ik in eerste instantie dat dit vak nog wel eens een struikelblok kon gaan vormen. Echter, de inhoud van dit vak kwam voor een heel groot deel gelukkig overeen met wat ik bij Statistiek I en II heb geleerd, dus die kennis kon ik mooi inzetten bij dit vak. 

Je volgt ook het vak The Multilingual Mind, waarbij de colleges ook overeenkwam wat ik in de bachelor Taalwetenschap heb geleerd. Zo was er bijvoorbeeld een college over afasie, maar lag nu de focus op afasie bij meertalige personen. Erg leuk om zo opnieuw de kennis uit de bachelor toe te kunnen passen! Daarnaast wordt het vak The Multilingual School aangeboden, waarin je college krijgt over meertaligheid in het onderwijs. Dit vond ik zelf het leukste vak van de master. Ik ben altijd al erg geïnteresseerd geweest in het onderwijs én in (meer)taal(igheid), dus dit vak is de perfecte combinatie hiervan! Bij dit vak heb ik geleerd hoe je de meertaligheid in kan zetten in het onderwijs, als leerling, student of docent. Ook hebben we voor dit vak onderzoek gedaan naar de houdingen van basisschoolleerkrachten ten opzichte van meertaligheid, en de invloed daarvan op hun schooladviezen voor leerlingen in de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.

In het tweede semester schrijf je je masterscriptie en kan je ervoor kiezen om óf het vak Language, Narrative and Values óf om een stage te lopen. Zelf heb ik gekozen voor een stage op het gebied van meertaligheid en onderwijs. Deze stage heeft mij nog enthousiaster gemaakt voor een carrière in het veld van meertaligheid, waardoor ik heel veel zin heb om na mijn afstuderen hiermee aan de slag te gaan!

Deze master wordt gevolgd door zowel Nederlandse studenten, als internationale studenten. Deze verscheidenheid aan nationaliteiten en moedertalen vind ik heel erg interessant: je leert van elkaar hoe je naar meertaligheid kijkt, hoe verschillende talen een rol spelen voor je medestudenten en hoe je je eigen talige achtergrond beschouwt. Dit is niet alleen heel leerzaam, maar er ontstaan ook leuke gesprekken hierover tijdens de colleges.

Al met al ben ik heel tevreden met mijn keuze voor deze interessante master, die ik daarom ook zeker zou aanraden als je geïnteresseerd bent in meertaligheid!

Karlijn de Jong

Persoonlijke ervaring Neurolinguïstiek 2020-2021

Na het behalen van mijn bachelor in Taalwetenschap, ben ik vorig jaar september begonnen met de master Neurolinguïstiek. Ik heb lang getwijfeld over de keuze voor deze master, maar toen ik eenmaal begonnen was, merkte ik al snel dat dit een goede keuze was geweest. Neurolinguïstiek houdt zich bezig met alles rondom taalstoornissen. In het eerste semester volg je de vakken: Dyslexie, Afasiologie en Develomental language disorders. Ik heb vorig jaar de eerste twee vakken al afgerond en volg op dit moment nog het vak developmental language disorders.

De drie vakken zijn allemaal 10 EC, dit betekent dat je de vakken een heel semester volgt. De vakken starten allemaal met een introductie over het vakgebied, waarbij recente onderzoeken uit dat onderzoeksgebied worden besproken. Vervolgens ga je aan de slag met een eigen onderzoek, individueel en in groepsverband. Bij alle vakken komt veel verdiepende stof aan bod, en het sluit goed aan bij vakken van de bachelor Taalwetenschap. De vakken sluit je vervolgens af met een presentatie en een paper. Het schrijven van de papers en het geven van de  presentaties, zijn mooie voorbereidingen op het schrijven van je scriptie. In je tweede semester ga je namelijk je scriptie schrijven, terwijl je tegelijkertijd een parttime klinische stage loopt. De vakken Dyslexie, Afasiologie en Developmental language disorders worden in het deels in het Engels en in het Nederlands gegeven, maar de artikelen die je moet lezen zijn allemaal in het Engels. Ik heb dit niet als vervelend ervaren, maar vond dit juist een extra uitdaging.

De scriptie heb ik vorig jaar al afgerond, ik deed een onderzoek naar de effectiviteit van een dynamische (met videobeelden) versus een statische (met plaatjes) weergave bij training van werkwoorden voor personen met afasie, bij een revalidatiecentrum in Enschede. Ik heb enorm veel geleerd tijdens het schrijven van deze scriptie, over therapie voor personen met afasie en over de logopedische diagnostiek wat daarbij komt kijken.

Tijdens de bachelor Taalwetenschap zat ik er al aan te twijfelen om Taalwetenschap te gaan combineren met Logopedie, echter heb ik destijds besloten om dat toch niet te doen. Toen ik vorig jaar begon met Neurolinguïstiek, merkte ik al snel dat ik toch wél weer interesse had in het behalen van een therapiebevoegdheid. Het onderzoeken van een onderliggende taalstoornis vind ik ontzettend interessant, maar ik zou in de toekomst graag na het kunnen vaststellen van de taalstoornis, ook aan de slag willen gaan met het kind of de persoon in kwestie. Vandaar dat ik dit college jaar ook ben begonnen met de combinatie van Neurolinguïstiek en Logopedie op de Hanzehogeschool. De programma’s zijn op elkaar afgestemd, waardoor het goed naast elkaar te doen is.

Kortom, ik kan deze master zeker aanbevelen als je geïnteresseerd bent in de klinische kant van Taalwetenschap en meer inzicht wilt hebben in de verschillende soorten taalstoornissen!

Emma Bakker 

Persoonlijke ervaring European Linguistics 2020-2021

Als je na je bachelor Taalwetenschap op zoek bent naar een uitdagende, theoretische master die goed aansluit op je bachelor, dan is European Linguistics misschien iets voor jou!

Binnen deze opleiding zijn slechts drie vakken verplicht: Essential Statistics en Research Methodology in het eerste semester, en je scriptie in het tweede semester. De statistiek blijft vrij basic, maar het helpt zeker als je al eerder een statistiek vak hebt gevolgd. Bij Research Methodology krijg je wat methodiek vanuit Applied Linguistics mee.

Verder heb je keuze uit 3 vakken in het eerste semester: Language Development, New Sounds en Comparative Linguistics. Zelf heb ik de laatste twee vakken gevolgd. Voor New Sounds heb je een praktische opdracht over Audacity, PRAAT en Visible Vowels en een tentamen aan het eind van blok 1 en voer je een eigen onderzoek uit in blok 2. Het is de bedoeling dat dit onderzoek iets te maken heeft met buitenlandse accenten, in de breedste zin van het woord. Dankzij het gebruik van programma’s zoals PRAAT en Visible Vowels, kun je fonetische analyses toepassen. Om een voorbeeld te geven: in mijn onderzoek heb ik gekeken naar de uitspraak van Engelse leenwoorden in Engelse zinnen en in Nederlandse zinnen.

Comparative Linguistics behandelt onderwerpen als wh-movement, sequence of tense, recursion en numerals. Aan het begin van dit vak kies je een (Europese) taal die je aanspreekt en voer je daarvoor kleine opdrachten uit die te maken hebben met bovenstaande onderwerpen. Ook kun je binnen die onderwerpen wat vergelijkende analyses doen tussen je gekozen taal en je moedertaal (of de Engelse taal). Aan het eind van dit vak voer je een eigen onderzoek uit, waarin je aardig vrij bent in wat voor onderwerp je kiest, zo lang je het maar kunt linken aan de taal die je hebt gekozen voor dit vak. Voor mijn eigen onderzoek heb ik gekeken naar het cijfersysteem van het Spaans en daarvoor een aantal syntactische structuren voorgesteld die de recursie van het Spaanse cijfersysteem zou kunnen uitbeelden.

In het tweede semester schrijf je natuurlijk je scriptie. Je bent enorm vrij in het kiezen van een onderwerp en je bent zelf verantwoordelijk voor een Europees tintje. Van tevoren krijg je een lijst met alle mogelijke scriptiebegeleiders en hun expertise, wat de keuze voor een onderwerp misschien makkelijker maakt.

Naast je scriptie kun je in het tweede semester het vak Debates in Linguistics of Language Variation in Europe volgen. Je zou er ook voor kunnen kiezen om een stage te gaan doen. Dit zou ik persoonlijk aanraden, omdat je dan in contact komt met de praktijk en een eventuele leuke werkplek waar je na je stage zou kunnen blijven werken! Je kunt bij heel veel bedrijven stage lopen, zo lang het maar te maken heeft met taal, maar dat is een erg breed begrip. Zelf ga ik stage lopen bij een uitgeverij, maar je zou bijvoorbeeld ook kunnen denken aan een vertaalbureau of een onderzoeksbureau. Het is zelfs een mogelijkheid om je scriptie met je stage te combineren, mits overlegd.

Deze master is vrij individueel georiënteerd en je voert weinig tot geen gezamenlijke opdrachten uit. De vakken binnen deze master zijn allemaal in het Engels en niet exclusief voor European Linguistics-studenten. Hierdoor kom je ook in contact met mensen die een andere achtergrond hebben, wat heel interessant kan zijn!

Iris van Dijk

Persoonlijke ervaring Applied Linguistics 2020-2021

Ben jij geïnteresseerd in vreemde talen en wil je leren hoe je je kennis uit je bachelor Taalwetenschap kunt toepassen in de praktijk? Dan is de master Applied Linguistics voor jou een uitstekende keuze. Ik leg je graag uit waarom.

Toen ik na mijn bachelor Taalwetenschap nog steeds niet echt wist wat ik in praktijk met al mijn kennis kon doen ben ik op zoek gegaan naar een master die hierin meer handvatten zou geven. Mijn keuze viel op Applied Linguistics: een master met een praktische insteek die je dichter bij het werkveld brengt. Het leren van een vreemde taal staat centraal. Naast dat je kijkt naar theorieën achter vreemdetaalverwerving, probeer je deze theorieën ook te vertalen naar het vreemdetalenonderwijs. Binnen de master is onder andere veel ruimte voor discussies over interessante, relevante onderwerpen. Binnen mijn groep hebben we het bijvoorbeeld uitgebreid gehad over hoe je het beste een vreemde taal kunt leren, bijvoorbeeld door middel van interactie of grammatica instructie, en de rol die individuele factoren zoals motivatie en dyslexie hierbij spelen. Bij één vak hebben we zelfs in een groep een serie lessen ontworpen. Op deze manier doe je dus niet alleen theoretische kennis op, maar leer je deze ook toe te passen. Binnen alle vakken en papers mag je zelf kiezen op welke taal je focust. Omdat ik zelf ook Spaans heb gestudeerd was voor mij de keuze snel gemaakt, maar als je geen vreemde taal in je vakkenpakket hebt gehad kun je ook kijken naar het Engels of het Nederlands als tweede taal.

De master is als volgt opgebouwd. In het eerste semester volg je samen met al je medestudenten dezelfde vakken. In het tweede semester schrijf je je scriptie en kun je daarnaast kiezen voor een stage of een vak. Ik heb er persoonlijk voor gekozen om stage te gaan lopen bij Cito, waar ik heb samengewerkt met de toetsdeskundigen die elk jaar de centrale eindexamens voor de taalvakken ontwikkelen. Verder kiezen veel Applied Linguistics studenten voor een stageplek bij educatieve uitgeverijen zoals Noordhoff of Boom of voor een stageplek binnen de opleiding Europese Talen en Culturen aan de RUG.

Doordat je met een klein groepje studenten bent is er veel persoonlijke aandacht en is er erg veel ondersteuning in jouw leerproces. Het programma is vrij vol, helemaal in het eerste semester, maar docenten zijn erg betrokken en denken graag met je mee. De volledige master is Engelstalig. De eerste colleges is dit even wennen, maar voordat je het weet merk je het niet eens meer.

Kortom: ik raad deze master van harte aan. Als je wilt leren hoe je je kennis over taalwetenschap kunt toepassen in de praktijk, met name op het vreemdetalenonderwijs, dan is het zeker de moeite waard om eens naar Applied Linguistics te kijken!

Marleen De Jonge