Ben je na de bachelor toe aan een andere kijk op taalwetenschap? Misschien is de master Europese Taalkunde wel iets voor jou. Er is geen vaste route die je binnen deze opleiding bewandelt. Je begint met een opfriscursus statistiek en krijg je wat methodiek vanuit Applied Linguistics mee. Daarnaast kies je zelf je vakken. Je hebt daarin aardig wat keuze, waarbij de interesses van de docenten veelal de thematiek bepalen. Bij Language Development bespreken we het leren van een tweede taal en is er ook veel aandacht voor tweetaligheid. Het gaat dan niet over het aanleren van de tweede taal zoals bij Applied Linguistics, maar over de processen in het brein. Je kan ook kiezen voor het vak New Sounds, wat begint met fonologie en lessen in PRAAT. Daarna voer je zelf een onderzoek uit met fonetische analyses. Dit is het moment waarop je een Europese twist kan geven aan het vak!

Omdat er geen vakken exclusief voor Europese Taalkunde-studenten zijn, is het belangrijk dat je zelf een soort samenhang creëert in je vakkenpakket. Een vak waarvan ik persoonlijk vind dat het wel verplicht kan zijn, is Language Variation in Europe. Dit focust zich specifiek op manieren van communicatie en onderling begrip tussen sprekers van talen van Europa. Een aanrader binnen de studie! Het leuke van het volgen van zeer diverse vakken, is dat je ook telkens met andere mensen van andere masterprogramma’s samenwerkt. Zo ontmoet je mensen met een heel andere achtergrond, die bijvoorbeeld een research master doen, een taal studeren of Applied Linguistics doen. Er wordt veel actieve participatie van je gevraagd en dat levert discussies op waarin ieders inbreng anders is. We hebben het niet alleen over Universal Grammar maar ook andere inzichten komen aan bod.

Voor dat je het weet is het alweer tijd voor je scriptie. Ook hierbij kan je zelf alles kiezen en ben je zelf verantwoordelijk voor een Europees tintje. De scriptie schrijf je in het Engels, wat misschien een extra uitdaging is. De studie is ook volledig Engelstalig, maar met een groot percentage Nederlandse studenten (nu 75%) en veel Nederlands-sprekende docenten is het soms ook wel toegestaan wat Nederlands te gebruiken. Nederlands is immers ook Europees…

Marieke Veenendaal