Blog: Eva Stegeman

Eva Stegeman, Alumna taalwetenschap

Lieve vrienden van TW!ST,

(Nu ik betaal voor onze vriendschap, lijkt me deze aanhef wel gepast.) In een ver verleden startte ik met de bachelor Taalwetenschap, het was het jaar 2014. Het curriculum zag er toen iets anders uit dan nu, maar Dicky Gilbers gaf gelukkig gewoon al klankleer en Syntaxis was ook in die tijd al zo complex en abstract. Ik heb vier jaar over mijn bachelor gedaan, maar in die vier jaar ook een bestuursjaar bij TW!ST en een pre-master Nederlands gedaan. Ik had dat best wel handig in elkaar gepuzzeld, als ik er zo op terugkijk. 

(meer…)

Lees verderBlog: Eva Stegeman