Al toen ik met de studie Taalwetenschap begon, wist ik zeker dat ik er Logopedie bij wilde gaan doen. Mijn hele leven ben ik al geïnteresseerd in taal en alles wat daarmee te maken heeft. Als kind van drie las ik dan ook al de krant, weliswaar op de kop, maar toch. Op de middelbare school was ik die nerd met zoveel mogelijk talen in mijn profiel. En ook nu kan ik het niet bij mijn twee studies laten en doe ik er een cursus Spaans bij. Gelukkig heb ik daar nu de tijd voor. Vorig jaar was dit wel anders.

In mijn tweede jaar van Taalwetenschap ben ik ingestroomd in het tweede jaar van Logopedie. Vooral met de verwachting: ik wil meer te weten komen over de verschillende taal- en spraakstoornissen en leren hoe je iemand met zo’n stoornis behandelt. Dat daar ook een heel stuk eigen stem en spraak bij kwam, was ik even vergeten… Daar stonden we dan in onze allereerste les. Een mini-klasje bestaande uit zes personen. Het begon met het maken van allemaal gekke geluiden. “We gaan een glijtoon doen. Doe een soort sirene na en maak hierbij een /oe/-klank van heel laag naar heel hoog,” vertelde de docent ons. Toen zij dit voordeed, keken wij haar met grote ogen aan en vroegen wij ons af hoe wij dit ooit van ons leven ook zouden doen. Ook kregen we een rietje waarmee we moesten ‘borrelen’ in ons flesje water, terwijl wij poesje mauw zongen. Zie je dat voor je? Maar dat was allemaal nog niet gek genoeg. In een andere les gingen we een locomotief nadoen en moesten twee mensen tegenover elkaar staan met een kussen tussen hun hoofden. Zij moesten om de beurt tegen elkaar aanduwen, terwijl zij hertengeluiden maakten. En zo kan ik nog wel even door gaan met allerlei gekke oefeningen. In het begin was dit allemaal natuurlijk heel spannend, maar nu zie ik toch ook echt het nut ervan in. Daarnaast heeft het er mede voor gezorgd dat onze klas enorm hecht is geworden.

Al deze gekke oefeningen passen wij nu zelf toe binnen de Leerwerkplaats. De Leerwerkplaats is een soort praktijk binnen onze klas. Iedereen heeft zijn eigen cliënten, vaak eerstejaars Logopediestudenten of Pabo-studenten, en behandelt deze onder andere op het gebied van stem, articulatie, houding en ademing. Het is enorm leuk en leerzaam om op deze manier al wat praktijkervaring op te doen. Ook zijn we er nu achter gekomen dat die glijtoon toch eigenlijk wel mee valt. Met veel plezier doen wij hem even aan je voor. Daarnaast volg ik bij Logopedie nog allemaal andere interessante vakken. Zo hebben we bijvoorbeeld al veel geleerd over verschillende neurologische spraak-, taal- en slikstoornissen, stemstoornissen, audiologie en stotteren. Ook onderwerpen die bij Taalwetenschap worden behandeld komen aan bod, zoals afasie en TOS. Deze zijn bij Logopedie naast diagnostiek grotendeels gericht op behandeling.

Doordat al deze vakken samen in één jaar worden gepland, naast mijn andere vakken bij Taalwetenschap, was het soms best een beetje druk. En dan overdrijf ik niet! Vooral aan het eind van afgelopen schooljaar was het heel hard werken; heel veel contacturen (vooral vrijdag, van half 9 tot 7…), veel tentamens en veel verslagen. Toch heb ik het samen met mijn mini-klasje overleefd en zijn we dit jaar begonnen met een veel rustiger blok. Opnieuw met hele interessante vakken over dementie en ondernemen.

Voor mij is Logopedie een ontzettend leuke aanvulling op de studie Taalwetenschap. Naast alle interessante theorie die we aangeboden krijgen, kan ik ook lekker veel gaan doen. Ik vind het erg leuk om alles wat ik geleerd heb in de praktijk toe te passen. Met alle kennis die ik bij Taalwetenschap en Logopedie heb opgedaan ben ik altijd onderzoekend bezig tijdens de behandelingen in onze Leerwerkplaats. Ik hoor verschillende stemmen met verschillende problemen en probeer er steeds maar weer achter te komen waar dit vandaan komt en hoe eraan gewerkt kan worden. In de toekomst hoop ik nog veel meer verschillende stemmen te mogen onderzoeken en mijn kennis hierover uit te breiden. Op die manier hoop ik mensen te kunnen helpen met hun klachten zodat zij hun taal en spraak weer optimaal kunnen inzetten. Uiteindelijk vind ik dit dan ook het allermooiste en allerbelangrijkste doel om te kunnen behalen.