Omdat het vaak onduidelijk is welke commissies en besturen bij Taalwetenschap betrokken zijn, vind je hieronder een overzicht van de commissies en besturen binnen Taalwetenschap. Zo kun je zien met welke vragen je waar terecht kunt en wie je hiervoor kunt aanspreken!

De opleidingscommisie
De opleidingscommissie (OC) is één van de bestuursorganen van de Faculteit der Letteren. Op de agenda staan de onderwijs zaken van de opleiding. De commissie bestaat voor de helft uit studenten en voor de helft uit docenten. 

De opleidingscommissie (OC) is dé plek waar je terecht kunt met op- en aanmerkingen, klachten of wensen die betrekking hebben op jouw opleiding. De studentleden van de OC van jouw opleiding zitten er om jou te vertegenwoordigen. Zij zijn jouw aanspreekpunt, en bij hen kun je terecht als je je mening over de opleiding wilt laten horen.

De OC 2020-2021 bestaat uit:

Docentleden:
B. Hollebrandse, voorzitter | b.hollebrandse@rug.nl
V. Correia de Aguiar | vania.de.aguiar@rug.nl
E. Maier | e.maier@rug.nl

Studentleden:
F. van Oosterom (eerstejaars) | f.van.oosterom@student.rug.nl
N. Hoekzema (tweedejaars) | n.hoekzema.1@student.rug.nl
G.M.F. Hilhorst (derdejaars) |  g.m.f.hilhorst@student.rug.nl
Algemene mailadres OC: oc.taalwetenschap@rug.nl
Voor meer informatie over de OC of voor het indienen van een opleidingsgerelateerde klacht, ga naar https://student.portal.rug.nl/infonet/studenten/let/programmes/ba-tw/general/opleidingscommissie.

Bureau studentenzaken
Bureau Studentzaken is de onderwijsadministratie van de faculteit Letteren. Je kunt bij Bureau Studentenzaken terecht voor de verwerking van je studieresultaten, het maken van bullen en  informatie over afstuderen en inschrijvingen.

De Studentenbalie van Bureau Studentzaken is te vinden op de eerste verdieping van het Harmoniegebouw. De balie is elke werkdag geopend van 11.00-16.00 uur. Telefonisch  is Bureau Studentenzaken bereikbaar van 8.30-17.00 uur op telefoonnummer 050-363 6050.

Secretariaat cluster MILLC
De opleiding Taalwetenschap valt onder het secretariaat MILLC. Zij geven informatie over colleges, tentamens, zalen, studieonderdelen en individuele tentamen briefjes. Ook weten zij alles over besturen en commissies die betrekking hebben op Taalwetenschap.

Het secretariaat is te vinden in het Harmoniegebouw  op de kamer 1312-407. Deze balie is elke werkdag geopend van 8.30-12.15 en 13.00-17.00. Telefonisch is het secretariaat bereikbaar op werkdagen op het telefoonnummer 050-363 5858. Ook kun je een vraag mailen naar sec-millc@rug.nl.

Raad van Advies
Het doel van de Raad van Advies is het leveren van een belangrijke bijdrage aan het actueel houden van het curriculum. Het uitgangspunt hierbij is en goede aansluiting op de arbeidsmarkt van afgestudeerden. Deze commissie kijkt op afstand naar het programma van Taalwetenschap en daarbij dus goed rekening houdt met de arbeidsmarkt. De Raad van Advies komt ongeveer drie keer per jaar bij elkaar en bestaat uit 8 personen. Niet alleen Taalwetenschap wordt door de Raad van Advies vertegenwoordigd maar ook Toegepaste Taalwetenschap. Elke opleiding wordt door vier mensen vertegenwoordigd; een docent, een student, een alumnus en een stakeholder, dus een werkgever die taalkundigen in dienst heeft.

Clusterbestuur
Sinds 1 januari 2018 is de Faculteit Letteren niet langer georganiseerd in afdelingen zoals de voormalige afdeling Taalwetenschap maar in 5 clusters. De opleiding Taalwetenschap zit nu in zo’n cluster samen met de opleidingen Multilingualism & Minority Studies, Informatiekunde, Nederlandse Taal en Cultuur en Communicatie- en informatiewetenschappen. Daarom heet het cluster het MILLC-department: minorities, information, linguistics, literature and communication.

Het cluster heeft een budget waarvan de omvang mede afhangt van de studiepunten en de diploma’s die de studenten halen. Uit dit budget wordt het onderwijs (de docenten) betaald.

Het cluster wordt geleid door een bestuur dat verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het onderwijs, voor de docenten en voor de werkdruk van de docenten. Ook is het bestuur verantwoordelijk voor de financiën. Het bestaat tot 31 december 2019 uit

  • Tom Koole (hoogleraar CIW): voorzitter
  • Mathijs Sanders (hoogleraar NTC): secretaris
  • Gosse Bouma (hoofddocent IK): penningmeester
  • Jesse Marinus (student M&M): studentlid

en het wordt ondersteund door clustercoördinator Karin Mast.

De verschillende opleidingen worden geleid door programmacoördinatoren; in het geval van Taalwetenschap is dat Dörte de Kok.

Studenten die contact willen met het cluster zijn welkom – net als de docenten – om binnen te  lopen bij de voorzitter of de secretaris die ’s ochtends beiden spreekuur hebben van 8 tot 9 uur. In de praktijk zullen studenten eerder contact zoeken met hun programmacoördinator die direct verantwoordelijk is voor de opleiding.