Hier zijn alle oud-besturen van onze mooie vereniging te vinden. Zij hebben TW!ST gemaakt zoals ze nu is. De besturen zijn geordend op het jaar waarin ze de bestuursfuncties hebben bekleed.

Bachelor

Op deze pagina kan je informatie vinden die handig kan zijn als je een eerstejaars student Taalwetenschap wordt of bent. Natuurlijk kunnen we niet alle vragen beantwoorden, want dan zouden we wel een hele website hieraan kunnen wijden. Daarom ben je altijd welkom om vragen te stellen aan het bestuur van TW!ST. Hiervoor kan je een mailtje sturen naar bestuur@twistgroningen.nl

TW!ST Introductiekamp
Begin je in september 2022 met Taalwetenschap aan de RUG? Geef je dan op voor het introductiekamp! Dit vindt plaats in het van weekend van 9 tot en met 11 september en is de uitgelegen kans om je studiegenoten en de vereniging te leren kennen!
In deze introductiebrief geeft onze IntroCie alle informatie die je nodig hebt.

De studentmentoren
Als eerstejaars Taalwetenschap student krijg je mentorcolleges van een mentor. Tijdens deze colleges vertelt je mentor alles over de universiteit en je studie. Verder heb je in de loop van het jaar een individueel gesprek met je mentor om te kijken hoe alles gaat en of je nog op koers ligt om je BSA te halen. Als studievereniging kunnen wij ons voorstellen dat je niet aan je mentor vraagt hoe je rooster werkt of hoe je nou precies in moet loggen op Nestor (al staan ze daar natuurlijk zeker open voor!). Daarom hebben wij studentmentoren in het leven geroepen. Deze studentmentoren zijn ouderejaars Taalwetenschap studenten die per tweetal een groep eerstejaars studenten begeleid. Je hebt een Facebookgroep en een Whatsappgroep met deze mentoren en samen met je groepje kun je bijvoorbeeld gezellig gaan eten. Aan deze studentmentoren kun je iedere vraag stellen die in je opkomt. Zij zijn immers zelf ook een eerstejaars geweest en weten als geen ander hoe het studentenleven is. De groepen voor de studentmentoren worden zo snel mogelijk in september ingedeeld. De studentmentoren zullen dan contact met hun groep opnemen.

De boekenverkoop
Als eerstejaars komt er nogal veel informatie op je af. Daar komt nog bij dat je boeken moet bestellen voor je vakken van het hele jaar. Help! Gelukkig heeft TW!ST een oplossing: wij regelen de boekenverkoop! Je ontvangt van ons een overzichtelijke lijst met alle boeken die je voor het eerste jaar nodig hebt. Dat hoef je dus niet meer zelf bij elkaar te zoeken. En als mooie extra krijg je dan ook nog eens korting op je boeken! Meer informatie over de boekenverkoop krijg je als je je inschrijft als student Taalwetenschap. Wil je direct bestellen dan kan dat via de TW!ST-webshop.

Het rooster
Niets is zo verwarrend als je rooster. Voor je begint met je studie wil je natuurlijk wel alvast even bekijken welke vakken je gaat volgen en of je nog wel tijd hebt voor je bijbaantje. Het nieuwe rooster wordt vaak pas eind augustus bekend gemaakt, dus je moet wel even geduld hebben in de zomer. Het rooster kan je vinden via www.rug.nl/roosters. Vervolgens klik je op de roostergenerator. Hier kan je een programma selecteren. Vervolgens klik je op faculteit letteren en zoek je naar BA Taalwetenschap studiejaar 1. En voilà, daar is je rooster!

Studentmail
Als student van de RUG krijg je een eigen studentmail. Hierop ontvang je alle mailtjes van docenten en bijvoorbeeld de studieadviseur. Het is belangrijk om deze mail goed in de gaten te houden, want er komt nog wel eens belangrijke informatie voorbij! Als je je aanmeldt als student Taalwetenschap krijg je een bericht waar je mailadres en je wachtwoord in staan. Het mailadres bestaat meestal uit je voorletter.achternaam@student.rug.nl. Je kunt inloggen bij je studentmail via www.googleapps.rug.nl. Hier log je in met je studentnummer (het S-nummer) en het wachtwoord. Daarna opent je studentmail.

Het Harmoniegebouw
Als student Taalwetenschap heb je voornamelijk college op het Academiegebouw en het Harmoniegebouw van de RUG. Het Academiegebouw spreekt aardig voor zich, maar de zalen in het Harmoniegebouw zijn soms lastig te vinden. Daarom hebben we hier een plattegrond van het gebouw toegevoegd. Tip: let ook op de gekleurde lijnen op de vloer, zo kan je de juiste gebouwdelen vinden. En mocht je het echt niet kunnen vinden? Vraag dan gewoon de mensen bij de receptie, die vinden dat helemaal niet erg.

Plattegrond Harmoniegebouw

Groningen
Naast vragen over je studie heb je vaak over vragen over Groningen. Hoe kom je aan een kamer? Bij welke studentenvereniging pas je het beste? En hoe zat het ook alweer met sportverenigingen in Groningen? Al deze vragen worden beantwoord op www.groningenlife.nl. Daarnaast vind je hier ook leuke blogs die je inzicht geven in het leven van studenten in Groningen.

tips-om-te-studeren

Als eerstejaars komt er nogal veel informatie op je af. Daar komt nog bij dat je boeken moet bestellen voor je vakken van het hele jaar. Help! Gelukkig heeft TW!ST een oplossing: wij regelen de boekenverkoop! Je ontvangt van ons een overzichtelijke lijst met alle boeken die je voor het eerste jaar nodig hebt. Zo heb je een overzicht van alle boeken die je nodig gaat hebben en bestel je makkelijk in een keer alles voor het hele jaar. Je hoeft het dus niet meer zelf bij elkaar te zoeken. En als mooie extra krijg je dan ook nog eens korting op je boeken! Meer informatie over de boekenverkoop krijg je als je je inschrijft als student Taalwetenschap. Wil je direct bestellen dan kan dat via de TW!ST-webshop.

De complete boekenlijsten voor jaar 1 en jaar 2 zijn te vinden op Studystore:
Boekenlijst Taalwetenschap jaar 1
Boekenlijst Taalwetenschap jaar 2

 

 

 

Omdat het vaak onduidelijk is welke commissies en besturen bij Taalwetenschap betrokken zijn, vind je hieronder een overzicht van de commissies en besturen binnen Taalwetenschap. Zo kun je zien met welke vragen je waar terecht kunt en wie je hiervoor kunt aanspreken!

De opleidingscommisie
De opleidingscommissie (OC) is één van de bestuursorganen van de Faculteit der Letteren. Op de agenda staan de onderwijs zaken van de opleiding. De commissie bestaat voor de helft uit studenten en voor de helft uit docenten. 

De opleidingscommissie (OC) is dé plek waar je terecht kunt met op- en aanmerkingen, klachten of wensen die betrekking hebben op jouw opleiding. De studentleden van de OC van jouw opleiding zitten er om jou te vertegenwoordigen. Zij zijn jouw aanspreekpunt, en bij hen kun je terecht als je je mening over de opleiding wilt laten horen.

De OC 2020-2021 bestaat uit:

Docentleden:
B. Hollebrandse, voorzitter | b.hollebrandse@rug.nl
V. Correia de Aguiar | vania.de.aguiar@rug.nl
E. Maier | e.maier@rug.nl

Studentleden:
F. van Oosterom (eerstejaars) | f.van.oosterom@student.rug.nl
N. Hoekzema (tweedejaars) | n.hoekzema.1@student.rug.nl
G.M.F. Hilhorst (derdejaars) |  g.m.f.hilhorst@student.rug.nl
 
 
Algemene mailadres OC: oc.taalwetenschap@rug.nl
Voor meer informatie over de OC of voor het indienen van een opleidingsgerelateerde klacht, ga naar https://student.portal.rug.nl/infonet/studenten/let/programmes/ba-tw/general/opleidingscommissie.
 

Bureau studentenzaken
Bureau Studentzaken is de onderwijsadministratie van de faculteit Letteren. Je kunt bij Bureau Studentenzaken terecht voor de verwerking van je studieresultaten, het maken van bullen en informatie over afstuderen en inschrijvingen.

De Studentenbalie van Bureau Studentzaken is te vinden op de eerste verdieping van het Harmoniegebouw. De balie is elke werkdag geopend van 11.00-16.00 uur. Telefonisch  is Bureau Studentenzaken bereikbaar van 8.30-17.00 uur op telefoonnummer 050-363 6050.

Secretariaat cluster MILLC
De opleiding Taalwetenschap valt onder het secretariaat MILLC. Zij geven informatie over colleges, tentamens, zalen, studieonderdelen en individuele tentamen briefjes. Ook weten zij alles over besturen en commissies die betrekking hebben op Taalwetenschap.

Het secretariaat is te vinden in het Harmoniegebouw  op de kamer 1312-407. Deze balie is elke werkdag geopend van 8.30-12.15 en 13.00-17.00. Telefonisch is het secretariaat bereikbaar op werkdagen op het telefoonnummer 050-363 5858. Ook kun je een vraag mailen naar sec-millc@rug.nl.

Raad van Advies
Het doel van de Raad van Advies is het leveren van een belangrijke bijdrage aan het actueel houden van het curriculum. Het uitgangspunt hierbij is en goede aansluiting op de arbeidsmarkt van afgestudeerden. Deze commissie kijkt op afstand naar het programma van Taalwetenschap en daarbij dus goed rekening houdt met de arbeidsmarkt. De Raad van Advies komt ongeveer drie keer per jaar bij elkaar en bestaat uit 8 personen. Niet alleen Taalwetenschap wordt door de Raad van Advies vertegenwoordigd maar ook Toegepaste Taalwetenschap. Elke opleiding wordt door vier mensen vertegenwoordigd; een docent, een student, een alumnus en een stakeholder, dus een werkgever die taalkundigen in dienst heeft.

Clusterbestuur
Sinds 1 januari 2018 is de Faculteit Letteren niet langer georganiseerd in afdelingen zoals de voormalige afdeling Taalwetenschap maar in 5 clusters. De opleiding Taalwetenschap zit nu in zo’n cluster samen met de opleidingen Multilingualism & Minority Studies, Informatiekunde, Nederlandse Taal en Cultuur en Communicatie- en informatiewetenschappen. Daarom heet het cluster het MILLC-department: minorities, information, linguistics, literature and communication.

Het cluster heeft een budget waarvan de omvang mede afhangt van de studiepunten en de diploma’s die de studenten halen. Uit dit budget wordt het onderwijs (de docenten) betaald.

Het cluster wordt geleid door een bestuur dat verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het onderwijs, voor de docenten en voor de werkdruk van de docenten. Ook is het bestuur verantwoordelijk voor de financiën.

De verschillende opleidingen worden geleid door programmacoördinatoren; in het geval van Taalwetenschap is dat Dörte de Kok.

Studenten die contact willen met het cluster zijn welkom – net als de docenten – om binnen te  lopen bij de voorzitter of de secretaris die ’s ochtends beiden spreekuur hebben van 8 tot 9 uur. In de praktijk zullen studenten eerder contact zoeken met hun programmacoördinator die direct verantwoordelijk is voor de opleiding.

Beginnen aan een studie is voor veel studenten best spannend. Hoewel voor de meeste Taalwetenschapstudenten bij aanvang al duidelijk is dat dat opleiding bij hen past – je kiest immers niet zomaar voor Taalwetenschap – is het toch wel even wennen geblazen. Hoe sluit het niveau van de universiteit aan op dat van de middelbare school? Zijn er leuke medestudenten? Zijn de tentamens moeilijk? Hoe bereid je die eigenlijk voor? Bij wie moet ik zijn als ik iets niet weet of als ik persoonlijke omstandigheden heb?

Voor al dit soort vragen kun je terecht bij de studieadviseur. Bij iedere opleiding lopen er één of meerdere studieadviseurs rond die je kunt aanspreken of mailen als je met wat voor vraag dan ook zit. Denk hierbij aan formele zaken als het maken van een haalbare studieplanning, het regelen van vrijstellingen, het aanvragen van voorzieningen of vragen over regelingen omtrent vakken en tentamens.

Je kunt ook bij de studieadviseur terecht als het wat minder goed gaat met je studie. Heb je bijvoorbeeld concentratieproblemen of weet je niet goed hoe je de studie moet aanpakken, dan kun je dat aangeven. Soms zijn er omstandigheden die ertoe leiden dat je de studie niet kunt volgen zoals je wilt en mogelijk voor studievertraging zorgen. De studieadviseur is bij uitstek de persoon die je op dat moment moet benaderen. In overleg kun je dan zoeken naar een manier om hiermee om te gaan, kun je samen een aangepaste studieplanning maken of kun je externe hulp inschakelen. In sommige gevallen heb je zelfs recht op financiële tegemoetkoming vanuit de universiteit.

Aan de andere kant kan het juist heel goed gaan en ben je misschien wel op zoek naar extra uitdaging tijdens je studie. Ook dan ben je van harte welkom om te komen praten over de verschillende mogelijkheden die er voor je zijn om jouw studietijd nog boeiender en succesvoller te maken.

Daarnaast kan de studieadviseur fungeren als tussenpersoon of bemiddelaar als er conflicten zijn met bijvoorbeeld docenten of een examencommissie.

Welke zaken je ook wenst te bespreken, jouw situatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Mocht ik je kunnen helpen of wil je gewoon je hart luchten, mail me dan gerust of spreek me aan als je me tegenkomt. Rest mij niets anders dan je een plezierige tijd bij de opleiding Taalwetenschap te wensen!

Vriendelijke groet,
Sjors van Ooij
Studieadviseur Taalwetenschap

Op mijn persoonlijke RuG-pagina kun je mijn contactgegevens vinden. Via Bureau Studentzaken kun je een afspraak voor het spreekuur laten inplannen.