Foto en TW!ST-er van de maand november

**Foto van de maand**

Deze foto is gemaakt tijdens TW!ST-erklaas in november. Er werd een dobbelspel gespeeld en zoals je ziet was iedereen erg blij met de gewonnen cadeautjes! (Of niet…)

**TW!ST-er van de maand**

De TW!ST-er van de maand november is Iris! Ze zet zich al een lange tijd heel goed in voor de vereniging. Zo heeft ze drie jaar geleden in de commissie van het Alfabetfeest gezeten, heeft ze twee jaar geleden in de RedakCie gezeten, vorig jaar in de MediaCie en dit huidige jaar zit ze weer in de MediaCie en ook nog in de MasterCie! Bedankt Iris!