Huishoudelijk Reglement

Hier vind je het HR van Studievereniging TW!ST, zoals goedgekeurd op de ALV van 19 september 2016.

HR definitief