Commissies

Een bestuur is niks zonder haar commissies. Deze commissies worden bij TW!ST gevormd door de leden die dit allemaal vrijwillig doen. TW!ST kent op dit moment 10 fantastische commissies. Deze commissies zijn hieronder te vinden. De AcCie organiseert vrijwel alle activiteiten, daarbij kun je denken aan het StuDo-diner en TW!Sterklaas. Sinds dit jaar organiseert de AcCie ook de introductieactiviteiten voor de eerstejaars. De AcademiCie verzorgt dagen en uitjes gerelateerd aan de studie. Daarnaast hebben we de de AlmanakCie, die ons dit jaar voor het eerst voorziet van een geweldige almanak. Ook bestaat er de LiftCie, de LiftCie organiseert samen met afgevaardigden van EPU en Esperia een liftwedstrijd, en ieder jaar gaan we weer naar bestemming X! Ook hebben we een LustrumCie, die in oktober een lustrum voor onze mooie vereniging organiseert. Onze RedakCie zorgt ervoor dat we vier keer per jaar mogen genieten van de Noam, ons tijdschrift waarin bijvoorbeeld grappige anekdotes staan maar ook interviews met leraren. De ReisCie gaat de buitenlandse reis voor TW!ST organiseren zodat we met een hele grote groep taalwetenschappers eens de taal in een ander land kunnen gaan proeven. Daarnaast hebben we de RVA en de KasCo die beiden een helpende hand zijn voor het bestuur.

Neem eens een kijkje op de afzonderlijke pagina’s van de commissies!