Commissies

Een bestuur is niks zonder haar commissies. Deze commissies worden bij TW!ST gevormd door de leden die dit allemaal vrijwillig doen. TW!ST kent op dit moment 10 fantastische commissies (inclusief de RvA). Deze commissies zijn hieronder te vinden. De AcCie organiseert vrijwel alle activiteiten, daarbij kun je denken aan het StuDo-diner en TW!Sterklaas. De AcademiCie verzorgt dagen en uitjes gerelateerd aan de studie. De AlmanakCie maakt een almanak om uit te geven tijdens het lustrum in oktober 2019. De IntroCie zorgt er voor dat de aankomende eerstejaars goed beginnen aan hun studie. Ze organiseren een onvergetelijk mooi weekend waarbij de eerstejaars elkaar alvast goed leren kennen. De MasterCie organiseert activiteiten speciaal voor masterstudenten. De MediaCie houdt de website bij, maakt foto’s op borrels en activiteiten en maakt posters voor studiegerelateerde activiteiten. Ook bestaat er de LiftCie, de LiftCie organiseert samen met afgevaardigden van EPU en Esperia een liftwedstrijd, en ieder jaar gaan we weer naar bestemming X! Onze RedakCie zorgt ervoor dat we vier keer per jaar mogen genieten van de Noam, ons tijdschrift waarin bijvoorbeeld grappige anekdotes staan maar ook interviews met leraren. De ReisCie gaat de buitenlandse reis voor TW!ST organiseren zodat we met een hele grote groep taalwetenschappers eens de taal in een ander land kunnen gaan proeven.

Neem eens een kijkje op de afzonderlijke pagina’s van de commissies!

De AcademiCie

De AcCie

De AlmanakCie

De IntroCie

De LiftCie

De LustrumCie

De MasterCie

De MediaCie

De RedakCie

De ReisCie