Master Multilingualism

Zoals ik al eerder heb verteld, doe ik op het moment de master Multilingualism. Het tweede semester is alweer een aantal weken bezig en dat betekent dat ik vier stageweken achter de rug heb en ik ben druk bezig met de inleiding en methode van mijn scriptie. Bij de MA Multilingualism is stagelopen niet verplicht, maar het is natuurlijk wel dé manier om praktijkervaring te krijgen. Ik heb ervoor gekozen om stage te lopen bij de Afûk in Leeuwarden. Dit is een bedrijf dat zich inzet voor de promotie van de Friese taal. De Afûk is bij velen waarschijnlijk bekend als boekwinkel in Leeuwarden, maar is zelf uitgever van die Friese boeken. Ook ontwikkelt de Afûk Fries studiemateriaal voor basis- en middelbaar onderwijs, brengt het tijdschriften voor jong en oud uit en houdt zich bezig met campagnes als Praat Mar Frysk, waar onder andere Jorrit Bergsma en Doutzen Kroes ambassadeur van zijn. Ik heb momenteel vier stageweken gehad bij de Afûk en ik hou me bezig met taal in de zorg. Uit vele onderzoeken is gebleken dat moedertaal ontzettend belangrijk is bij taalverlies, zoals bijvoorbeeld bij dementie. Ik hou me bezig met de rol van de Friese taal in verzorgingstehuizen in de Friese provincie en richt me voornamelijk om communicatie tussen zorgvragers en zorggevers. Vragen die ik na mijn stageperiode hoop te kunnen beantwoorden: moeten verzorgende verzorgers van ouderen zich aanpassen aan de moedertaal van de ouderen? Wat als verzorgende deze moedertaal niet (vloeiend) spreken? In Friesland komen dit soort situaties geregeld voor, maar in de randstad met veel immigranten nog veel meer. Duidelijk is dat hier een oplossing voor moet worden gezocht, maar zo zwart wit is de situatie helaas niet. Na het afronden van mijn stage zal ik een blog schrijven over de uitkomsten van mijn onderzoek. Wellicht kunnen de resultaten, naast verzorgingscentra, ook interessant zijn voor ziekenhuizen en logopedisten. Voor vragen, maar ook voor advies over dit onderwerp, kun je me altijd even mailen (contact@nynkeboudien.nl). Tot de volgende keer! Nynke-Boudien