Samenvattingen

Eerste jaar:
Samenvatting Statistiek I – Inge Salomons (2016)
De Assumpties van Statistiek II – Inge Salomons (2016)
Schematische samenvatting Statistiek II – Inge Salomons (2016)
Samenvatting TOS 1 – Eva Stegeman (2015)
Samenvatting Syntaxis 1 (hoofdstuk 8 incompleet) – Eva Stegeman (2015)
Samenvatting Psycholinguïstiek 1 – Eva Stegeman (2014)
Samenvatting Dyslexie 1 – artikelen – Eva Stegeman (2014)

Tweede jaar:
Samenvatting van de slides van Semantiek II – Inge Salomons (2017)
Samenvatting Syntaxis II – Inge Salomons (2017)
Samenvatting Dyslexie II – Eva Stegeman (2016)

Stuur je samenvattingen naar mediacie@twistgroningen.nl.