Faculteit

Omdat het vaak onduidelijk is welke commissies en besturen bij Taalwetenschap betrokken zijn, vind je hieronder een overzicht van de commissies en besturen binnen Taalwetenschap. Zo kun je zien met welke vragen je waar terecht kunt en wie je hiervoor kunt aanspreken!

De opleidingscommisie
De opleidingscommissie (OC) is één van de bestuursorganen van de Faculteit der Letteren. Op de agenda staan de onderwijs zaken van de opleiding. De commissie bestaat voor de helft uit studenten en voor de helft uit docenten. De OC van Taalwetenschap heeft 8 zetels. 

De opleidingscommissie (OC) is dé plek waar je terecht kunt met op- en aanmerkingen, klachten of wensen die betrekking hebben op jouw opleiding. De studentleden van de OC van jouw opleiding zitten er om jou te vertegenwoordigen. Zij zijn jouw aanspreekpunt, en bij hen kun je terecht als je je mening over de opleiding wilt laten horen.

De OC 2017-2018 bestaat uit:

Docentleden:

dr G.W. Bol, voorzitter
dr W. Tops
dr B. Hollebrandse, secretaris

Studentleden:

S.J. Borgonjen (tweedejaars)
V.G. Trip (derdejaars)
A. Somsen (tweedejaars)

Bureau studentenzaken
Bureau Studentzaken is de onderwijsadministratie van de faculteit Letteren. Je kunt bij Bureau Studentenzaken terecht voor de verwerking van je studieresultaten, het maken van bullen en  informatie over afstuderen en inschrijvingen.

De Studentenbalie van Bureau Studentzaken is te vinden op de eerste verdieping van het Harmoniegebouw. De balie is elke werkdag geopend van 11.00-16.00 uur. Telefonisch  is Bureau Studentenzaken bereikbaar van 8.30-17.00 uur op telefoonnummer 050-363 6050.

Secretariaat cluster Nederlands
De opleiding Taalwetenschap valt onder het secretariaat Nederlands. Zij geven informatie over colleges, tentamens, zalen, studieonderdelen en individuele tentamen briefjes. Ook weten zij alles over besturen en commissies die betrekking hebben op Taalwetenschap.

Het secretariaat is te vinden in het Harmoniegebouw  op de kamer 1312-407. Deze balie is elke werkdag geopend van 8.30-12.15 en 13.00-17.00. Telefonisch is het secretariaat bereikbaar op werkdagen op het telefoonnummer 050-363 5858. Ook kun je een vraag mailen naar seccnl@rug.nl.

Raad van Advies
Het doel van de Raad van Advies is het leveren van een belangrijke bijdrage aan het actueel houden van het curriculum. Het uitgangspunt hierbij is en goede aansluiting op de arbeidsmarkt van afgestudeerden. Deze commissie kijkt op afstand naar het programma van Taalwetenschap en daarbij dus goed rekening houdt met de arbeidsmarkt. De Raad van Advies komt ongeveer drie keer per jaar bij elkaar en bestaat uit 8 personen. Niet alleen Taalwetenschap wordt door de Raad van Advies vertegenwoordigd maar ook Toegepaste Taalwetenschap. Elke opleiding wordt door vier mensen vertegenwoordigd; een docent, een student, een alumnus en een stakeholder, dus een werkgever die taalkundigen in dienst heeft.